Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

THP

Bồn cầu 1 khối THP-8072- 20%

Bồn cầu một khối THP-8072

4.320.000 đ5.400.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8055- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8055

3.040.000 đ3.800.000 đ

Bồn cầu một khối THP-8081- 20%

Bồn cầu một khối THP-8081

4.640.000 đ5.800.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8037- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8037

3.440.000 đ4.300.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8029- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8029

3.600.000 đ4.500.000 đ

Chậu rửa lavabo THP-6101- 20%

Chậu rửa lavabo THP-6101

1.072.000 đ1.340.000 đ

Chậu rửa đặt bàn THP-6102- 20%

Chậu rửa đặt bàn THP-6102

1.072.000 đ1.340.000 đ

chậu rửa âm bàn THP-6104- 20%

Chậu rửa âm bàn THP-6104

656.000 đ820.000 đ

chậu lavabo âm bàn TH-6105- 20%

Chậu lavabo âm bàn TH-6105

656.000 đ820.000 đ