Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Vòi Lavabo THP

VRM 1 chân nóng lạnh THP-10V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-10V1

1.472.000 đ1.840.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-09V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-09V1

1.392.000 đ1.740.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-07V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-07V

1.184.000 đ1.480.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-06V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-06V

1.136.000 đ1.420.000 đ

Bộ sen gắn chậu RM 2 chân THP-SLV03- 20%

Bộ sen gắn chậu RM 2 chân THP-SLV03

1.392.000 đ1.740.000 đ

Bộ sen gắn chậu RM 1 chân THP-SLV04- 20%

Bộ sen gắn chậu RM 1 chân THP-SLV04

1.152.000 đ1.440.000 đ

Vòi chậu lavabo Rangos SLV02- 20%

Bộ sen gắn chậu RM 2 chân THP-SLV02

1.152.000 đ1.440.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-12V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-12V

936.000 đ1.170.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-08V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-08V

936.000 đ1.170.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-05V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-05V

1.040.000 đ1.300.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-04V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-04V

960.000 đ1.200.000 đ

VRM 2 chân nóng lạnh THP-02V- 20%

VRM 2 chân nóng lạnh THP-02V

720.000 đ900.000 đ