Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy hút mùi

Máy Hút Mùi FERROLI HI-90DA- 42%

Máy Hút Mùi FERROLI HI-90DA

7.550.000 đ13.100.000 đ

Máy Hút Mùi FERROLI HT702D- 40%

Máy Hút Mùi FERROLI HT702D

5.940.000 đ9.870.000 đ

Máy Hút Mùi FERROLI HC73DS- 39%

Máy Hút Mùi FERROLI HC73DS

5.480.000 đ8.950.000 đ

Máy Hút Mùi FERROLI HC703M- 35%

Máy Hút Mùi FERROLI HC703M

4.300.000 đ6.620.000 đ

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9833- 37%

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9833

5.200.000 đ8.280.000 đ

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9832- 37%

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9832

5.050.000 đ7.980.000 đ

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9823- 35%

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9823

4.750.000 đ7.280.000 đ

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9822 - 35%

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9822

4.550.000 đ6.980.000 đ

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9812- 42%

Máy hút mùi Sơn Hà SHK-9812

2.480.000 đ4.280.000 đ