Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Phòng xông hơi Massage EUROKING

Hình ảnh tổng thể phòng xông hơi EU – A102- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU-A102

62.100.000 đ69.000.000 đ

Hình ảnh tổng thể của phòng xông hơi EU – A103 ( Trắng )- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A103

63.756.000 đ70.840.000 đ

Hình ảnh tổng thể phòng xông hơi EU – A403- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A403

52.992.000 đ58.880.000 đ

Hình ảnh tổng thể phòng xông hơi EU – A105- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A105

61.893.000 đ68.770.000 đ

Hình ảnh tổng thế phòng xông hơi EU – A201- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A201

68.931.000 đ76.590.000 đ

Phòng xông hơi EU-A501- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU-A501

68.931.000 đ76.590.000 đ

Phòng xông hơi EU-A603- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU-A603

61.479.000 đ68.310.000 đ

Hình ảnh tổng thể phòng xông hơi EU – A301- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A301

63.135.000 đ70.150.000 đ

Phòng xông hơi EU-A502- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU-A502

55.683.000 đ61.870.000 đ

Hình ảnh tổng quan phòng xông hơi EU – A302- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A302

67.250.000 đ74.750.000 đ

Phòng xông hơi EU-A503- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU-A503

67.068.000 đ74.520.000 đ

Hình ảnh tổng thế phòng xông hơi EU – A305- 10%

PHÒNG XÔNG HƠI EU – A305

63.549.000 đ70.610.000 đ