Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chậu rửa bát Inox Canzy

Chậu rửa bát Canzy CZ-1150- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-1150

2.436.000 đ3.480.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8243- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8243

2.296.000 đ3.280.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8248- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8248

2.296.000 đ3.280.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245HB- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245HB

5.586.000 đ7.980.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8045H

5.586.000 đ7.980.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245KNT- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245KNT

5.656.000 đ8.080.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245KV- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-8245KV

5.656.000 đ8.080.000 đ

Chậu rửa bát Canzy CZ-1045KNB- 30%

Chậu rửa bát Canzy CZ-1045KNB

6.496.000 đ9.280.000 đ