Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Phòng xông hơi Massage NOFER

Phòng xông hơi Nofer VS-802- 10%

Phòng xông hơi NOFER VS-802

55.890.000 đ62.100.000 đ

 Phòng xông hơi Nofer VS-805- 10%

Phòng xông hơi NOFER VS-805

63.135.000 đ70.150.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS-806- 10%

Phòng xông hơi NOFER VS-806

68.103.000 đ75.670.000 đ

Phòng xông hơi NOFER VS-807- 10%

Phòng xông hơi NOFER VS-807

72.450.000 đ80.500.000 đ

Phòng xông hơi NOFER VS-808- 10%

Phòng xông hơi NOFER VS-808

72.450.000 đ80.500.000 đ

 Phòng xông hơi Nofer VS-809- 10%

Phòng xông hơi NOFE VS-809

81.765.000 đ90.850.000 đ

 PHÒNG XÔNG HƠI NG-904- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-904

44.505.000 đ49.450.000 đ

PHÒNG XÔNG HƠI NG-8105- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-8105

66.240.000 đ73.600.000 đ

PHÒNG XÔNG HƠI NG-2161- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-2161

96.255.000 đ106.950.000 đ

PHÒNG XÔNG HƠI NG-2120- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-2120

74.250.000 đ82.500.000 đ

PHÒNG XÔNG HƠI NG-2151- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-2151

93.150.000 đ103.500.000 đ

PHÒNG XÔNG HƠI NG-8159B- 10%

Phòng xông hơi NOFER NG-8159B

53.820.000 đ59.800.000 đ