Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ferroli

Bình Nóng Lạnh Ferroli AE 15L - 26%

Bình Nóng Lạnh Ferroli AE 15L

2.170.000 đ2.920.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli AE 20L- 25%

Bình Nóng Lạnh Ferroli AE 20L

2.330.000 đ3.110.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli AE 30L- 25%

Bình Nước Nóng Ferroli AE 30L

2.480.000 đ3.310.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli AE 50L- 24%

Bình Nước Nóng Ferroli AE 50L

3.530.000 đ4.620.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli TE 15L- 26%

Bình Nước Nóng Ferroli TE 15L

2.050.000 đ2.760.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli TE 20L- 25%

Bình Nước Nóng Ferroli TE 20L

2.200.000 đ2.950.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli TE 30L- 25%

Bình Nước Nóng Ferroli TE 30L

2.360.000 đ3.150.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli ME15L- 26%

Bình Nước Nóng Ferroli ME15L

1.950.000 đ2.630.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli ME20L- 26%

Bình Nước Nóng Ferroli ME20L

2.110.000 đ2.835.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli ME30L- 26%

Bình Nước Nóng Ferroli ME30L

2.240.000 đ3.010.000 đ

Bình Nước Nóng Ferroli ME50L- 24%

Bình Nước Nóng Ferroli ME50L

3.360.000 đ4.410.000 đ