Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chậu rửa bát Inox Geler

Máy rửa cốc chén Geler GL-4022- 15%

Máy rửa cốc chén Geler GL-4022

2.839.000 đ3.340.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8243Y- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8243Y

9.850.000 đ11.600.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8243E- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8243E

9.571.000 đ11.260.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8248- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8248

8.650.000 đ10.180.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8650- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8650

10.500.000 đ12.400.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8645- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8645

9.050.000 đ10.698.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8550- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-8550

9.940.000 đ11.700.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-9045- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-9045

11.000.000 đ12.990.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-10050- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-10050

11.833.000 đ13.980.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-7648- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-7648

8.150.000 đ9.600.000 đ

Chậu rửa bát Inox Geler GL-7643- 15%

Chậu rửa bát Inox Geler GL-7643

7.750.000 đ9.120.000 đ