Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bếp điện từ Canzy

Bếp Điện Từ Canzy CZ-88ID Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-88ID Inverter

6.916.000 đ9.880.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-26HB Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-26HB Inverter

6.986.000 đ9.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-08I Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-08H Inverter

6.986.000 đ9.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-08I Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-08I Inverter

6.986.000 đ9.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-06H Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-06H Inverter

6.776.000 đ9.680.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-06I Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-06I Inverter

6.776.000 đ9.680.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-29HN Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-29HN Inverter

7.476.000 đ10.680.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-288 Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-288 Inverter

7.686.000 đ10.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-86GPH Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-86GPH Inverter

12.586.000 đ17.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-ML86GB Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-ML86GB Inverter

12.586.000 đ17.980.000 đ

Bếp Điện Từ Canzy CZ-ML86GA Inverter- 30%

Bếp Điện Từ Canzy CZ-ML86GA Inverter

12.586.000 đ17.980.000 đ