Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bếp điện từ Canzy

Bếp điện từ Canzy CZ-1088IH- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-1088IH

2.086.000 đ2.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-1088I- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-1088I

2.086.000 đ2.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-817- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-817

2.100.000 đ3.000.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 1077- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-1077

1.575.000 đ2.250.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-38IH- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-38IH

6.986.000 đ9.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-38I- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-38I

6.986.000 đ9.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-200GS- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-200GS

6.286.000 đ8.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-200SS- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-200SS

6.286.000 đ8.980.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-930H- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-930H

6.776.000 đ9.680.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-930I- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-930I

6.923.000 đ9.890.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ-MIX82H- 30%

Bếp điện từ Canzy CZ-MIX82H

8.386.000 đ11.980.000 đ