Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sen tắm THP

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-10S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-10S

1.808.000 đ2.260.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-09S- 10%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-09S

1.980.000 đ2.200.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-07S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-07S

1.456.000 đ1.820.000 đ

Bộn sen tắm nóng lạnh THP-06S- 20%

Bộn sen tắm nóng lạnh THP-06S

1.296.000 đ1.620.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-12S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-12S

1.144.000 đ1.430.000 đ

Sen tắm nóng lạnh THP-08S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-08S

1.144.000 đ1.430.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-05S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-05S

1.248.000 đ1.560.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-04S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-04S

1.120.000 đ1.400.000 đ

Sen tắm thường THP-02S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-02S

912.000 đ1.140.000 đ

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-01S- 20%

Bộ sen tắm nóng lạnh THP-01S

960.000 đ1.200.000 đ

sen cây mặt gương tinh xảo THP-332- 20%

Sen cây mặt gương tinh xảo THP-332

10.240.000 đ12.800.000 đ

Sen cây nhiệt độ cao cấp THP-331- 20%

Sen cây nhiệt độ cao cấp THP-331

6.320.000 đ7.900.000 đ