Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sen tắm EUROKING

Sen tắm âm tường EU-1450900- 10%

Sen tắm âm tường EU-1450900

18.630.000 đ20.700.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1451100- 10%

Sen tắm âm tường EU-1451100

19.665.000 đ21.850.000 đ

Sen cây âm tường EU-1451700- 10%

Sen cây âm tường EU-1451700

17.595.000 đ19.550.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1451300- 10%

Sen tắm âm tường EU-1451300

27.945.000 đ31.050.000 đ

Sen cây âm tường EU-1451200- 10%

Sen cây âm tường EU-1451200

31.050.000 đ34.500.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1451600- 10%

Sen tắm âm tường EU-1451600

57.960.000 đ64.400.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1451500- 10%

Sen tắm âm tường EU-1451500

54.027.000 đ60.030.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1451400- 10%

Sen tắm âm tường EU-1451400

44.091.000 đ48.990.000 đ

Sen tắm âm tường EU-1460700- 10%

Sen tắm âm tường EU-1460700

18.009.000 đ20.010.000 đ

Sen tắm bồn EU-51003- 10%

Sen tắm bồn EU-51003

7.245.000 đ8.050.000 đ

Sen tắm bồn EU-51025/ EU-51025-1- 10%

Sen tắm bồn EU-51025/EU-51025-1

10.764.000 đ11.960.000 đ

Sen tắm EU-61010- 10%

Sen tắm bồn EU-61010

7.866.000 đ8.740.000 đ