Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

NOFER

Bồn tắm NOFER NL-612B- 10%

Bồn tắm NOFER NL-612B

30.015.000 đ33.350.000 đ

Hình ảnh tổng thể bồn tắm NG – 1846/ 1846 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG – 1846/ 1846 PLUS

21.735.000 đ24.150.000 đ

Bồn tắm NOFER NG-1871/ 1871 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1871/ 1871 PLUS

22.770.000 đ25.300.000 đ

BỒN TẮM NG-1872/ 1872 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1872/1872 PLUS

21.735.000 đ24.150.000 đ

BỒN TẮM NG-1870/ 1870 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1870/ 1870 PLUS

23.805.000 đ26.450.000 đ

BỒN TẮM NG-1873/ 1873 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1873/ 1873 PLUS

19.665.000 đ21.850.000 đ

BỒN TẮM NG – 1883/ 1883 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG – 1883/ 1883 PLUS

23.598.000 đ26.220.000 đ

Bồn tắm NL-601- 10%

Bồn tắm NOFER NL-601

61.065.000 đ67.850.000 đ

BỒN TẮM NG-1842/ 1842 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1842/ 1842 PLUS

19.665.000 đ21.850.000 đ

BỒN TẮM NG – 1893- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1893

22.770.000 đ25.300.000 đ

BỒN TẮM NG-02- 10%

Bồn tắm NOFER NG-02

26.496.000 đ29.440.000 đ

BỒN TẮM NG-1981 with shelf- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1981

28.773.000 đ31.970.000 đ

BỒN TẮM NG-1839/ 1839 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1839/ 1839 PLUS

23.391.000 đ25.990.000 đ

BỒN TẮM NG – 1891/ 1891 PLUS- 10%

Bồn tắm NOFER NG-1891/1891 PLUS

17.802.000 đ19.780.000 đ