Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bồn Cầu THP

Bồn cầu 1 khối THP-8029- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8029

3.600.000 đ4.500.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8037- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8037

3.440.000 đ4.300.000 đ

Bồn cầu một khối THP-8081- 20%

Bồn cầu một khối THP-8081

4.640.000 đ5.800.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8055- 20%

Bồn cầu 1 khối THP-8055

3.040.000 đ3.800.000 đ

Bồn cầu 1 khối THP-8072- 20%

Bồn cầu một khối THP-8072

4.320.000 đ5.400.000 đ