Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy Sấy Tay

Máy sấy tay Rangos ST01- 20%

Máy sấy tay rangos ST01

2.000.000 đ2.500.000 đ

- 15%

Máy Sấy Tay TOTO TYC602P Âm Tường

21.360.500 đ25.130.000 đ

- 15%

Máy Sấy Tay TOTO TYC602 Âm Tường

14.603.000 đ17.180.000 đ

- 15%

Máy Sấy Tay TOTO TYC423WC

18.895.500 đ22.230.000 đ

- 20%

Máy Sấy Tay TOTO TYC322W

5.930.000 đ7.410.000 đ

- 15%

Máy Sấy Tay TOTO TYC322M

7.233.500 đ8.510.000 đ

- 15%

Máy Sấy Tay TOTO TYC122W

5.627.000 đ6.620.000 đ

- 26%

Máy Sấy Tay Caesar A801

3.190.000 đ4.301.000 đ