Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Vắt Khăn Giàn Inax

Thanh Treo Khăn Inax KF-745VA- 16%

Thanh Treo Khăn Inax KF-745VA

2.790.000 đ3.310.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax KF-645VA- 15%

Thanh Treo Khăn Inax KF-645VA MS Series

3.020.000 đ3.540.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA- 12%

Thanh Treo Khăn Inax KF-545VA

2.000.000 đ2.260.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VA- 10%

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VA

1.490.000 đ1.660.000 đ

- 13%

Giá Để Khăn Inax KF-745VB MD Series

2.610.000 đ2.990.000 đ

- 10%

Giá Để Khăn Inax KF-415VB ME Series

1.360.000 đ1.510.000 đ

- 11%

Giá Treo Khăn Inax KF-845VB MC Series

2.660.000 đ2.990.000 đ

- 15%

Giá Treo Khăn Inax KF-845VA MC Series

2.850.000 đ3.370.000 đ