Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Kệ Kính Inax

Kệ Gương Inax KF-842V MC Series- 17%

Kệ Gương Inax KF-842V MC Series

1.248.000 đ1.510.000 đ

Kệ Gương Inax KF-742V MD Series- 17%

Kệ Gương Inax KF-742V MD Series

1.131.000 đ1.360.000 đ

Kệ Gương Inax KF-642V MS Series- 15%

Kệ Gương Inax KF-642V MS Series

1.212.000 đ1.430.000 đ

Kệ Gương Inax KF-542V MR Series- 20%

Kệ Gương Inax KF-542V MR Series

559.000 đ700.000 đ

Kệ Gương Inax KF-412V ME Series- 14%

Kệ Gương Inax KF-412V ME Series

551.000 đ640.000 đ