Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thanh Vắt Khăn Inax

Thanh Treo Khăn Inax KF-745VW- 16%

Thanh Treo Khăn Inax KF-745VW MD Series

1.660.000 đ1.970.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW- 14%

Thanh Treo Khăn Inax KF-545VW MR Series

1.220.000 đ1.420.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW- 10%

Thanh Treo Khăn Inax KF-415VW

1.230.000 đ1.370.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax H-485V- 12%

Thanh Treo Khăn Inax H-485V

230.000 đ260.000 đ

Thanh Treo Khăn Inax H-445V- 15%

Thanh Treo Khăn Inax H-445V

170.000 đ200.000 đ

- 18%

Kệ Để Khăn Inax KF-545VB MR Series

1.660.000 đ2.020.000 đ

- 13%

Giá Treo Khăn Inax KF-645VW MS Series

1.610.000 đ1.850.000 đ