Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bồn Tắm Massage Inax

- 15%

Bồn Tắm TOTO PPY1610PTE#S Ngọc Trai

39.491.000 đ46.460.000 đ

Bồn Tắm Massage Inax MSBV-1800N- 11%

Bồn Tắm Massage Inax MSBV-1800N

157.770.000 đ176.400.000 đ

 Bồn Tắm Massage Inax MSBV-1700B- 15%

Bồn Tắm Massage Inax MSBV-1700B

152.330.000 đ178.830.000 đ

Bồn Tắm Inax BF-1858V Lập Thể- 6%

Bồn Tắm Inax BF-1858V Lập Thể

39.310.000 đ42.000.000 đ

Bồn Tắm Inax BF-1757 Lập Thể- 6%

Bồn tắm Inax BF-1757 lập thể

37.440.000 đ40.000.000 đ

Bồn Tắm Inax BF-1656- 6%

Bồn Tắm Inax BF-1656 Lập Thể

32.760.000 đ35.000.000 đ

Bồn Tắm Galaxy Inax MBV-1700- 11%

Bồn Tắm Galaxy Inax MBV-1700

10.920.000 đ12.210.000 đ

Bồn Tắm Galaxy Inax MBV-1500- 11%

Bồn tắm Galaxy inax MBV-1500

10.450.000 đ11.680.000 đ