Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bồn Tắm Chân Yếm Inax

Bồn Tắm Yếm Inax FBV-1702S- 11%

Bồn Tắm Yếm Inax FBV-1702SL/R

12.191.000 đ13.660.000 đ

Bồn Tắm Ocean Inax FBV-1700R- 6%

Bồn Tắm Ocean Inax FBV-1700R

9.098.000 đ9.690.000 đ

Bồn Tắm Chân Yếm Inax FBV-1502S- 11%

Bồn Tắm Chân Yếm Inax FBV-1502SL/R

11.352.000 đ12.720.000 đ