Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Vòi Lavabo THP 1 Lỗ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-10V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-10V1

1.472.000 đ1.840.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-09V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-09V1

1.392.000 đ1.740.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-05V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-05V1

952.000 đ1.190.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-04V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-04V1

952.000 đ1.190.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-02V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-02V1

912.000 đ1.140.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-01V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-01V1

912.000 đ1.140.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-332V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-332V1

2.880.000 đ3.600.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-331V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-331V1

2.960.000 đ3.700.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh TH-330V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh TH-330V1

2.000.000 đ2.500.000 đ

Vòi rửa mặt 1 chân nóng lạnh THP-326V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-326V1

2.480.000 đ3.100.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-325V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-325V1

1.856.000 đ2.320.000 đ

VRM 1 chân nóng lạnh THP-304V1- 20%

VRM 1 chân nóng lạnh THP-304V1

2.400.000 đ3.000.000 đ