Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Sen tắm cây THP

sen cây mặt gương tinh xảo THP-332- 20%

Sen cây mặt gương tinh xảo THP-332

10.240.000 đ12.800.000 đ

Sen cây nhiệt độ cao cấp THP-331- 20%

Sen cây nhiệt độ cao cấp THP-331

6.320.000 đ7.900.000 đ

Sen cây tròn cao cấp THP-330- 20%

Sen cây tròn cao cấp THP-330

4.960.000 đ6.200.000 đ

Sen cây tròn cao cấp THP-326- 20%

Sen cây tròn cao cấp THP-326

3.520.000 đ4.400.000 đ

Sen cây dòng phay cao cấp THP-325- 20%

Sen cây dòng phay cao cấp THP-325

4.240.000 đ5.300.000 đ

Sen tắm cây THP-307- 20%

Sen tắm cây ECO THP-307

2.320.000 đ2.900.000 đ

Sen tắm cây THP-304- 20%

sen cây vàng đen cao cấp THP-304

6.080.000 đ7.600.000 đ

Sen tắm cây THP-301- 20%

Sen cây đồng vuông cao cấp THP-301

4.640.000 đ5.800.000 đ