Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn KhaLi Nguyễn

Danh mục

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bồn tắm SPA JACUZZI NOFER

 Bồn tắm massage Nofer VR-102- 10%

Bồn tắm Massage NOFER VR-102

33.534.000 đ37.260.000 đ

 BỒN TẮM MASSAGE PM-1005- 10%

Bồn tắm Massage NOFER PM-1005

42.435.000 đ47.150.000 đ

Bồn tắm Massage NG-5505- 10%

Bồn tắm Massage NOFER NG-5505

40.986.000 đ45.540.000 đ

Bồn SPA-012- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-012

343.620.000 đ381.800.000 đ

 Bồn SPA-011- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-011

210.809.000 đ234.232.000 đ

Bồn SPA 008- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-008

718.704.000 đ798.560.000 đ

Bồn SPA-007- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-007

217.681.000 đ241.868.000 đ

Bồn SPA-006- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-006

231.426.000 đ257.140.000 đ

Bồn SPA-002- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-002

195.822.000 đ217.580.000 đ

Bồn SPA – 001- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-001

163.530.000 đ181.700.000 đ

Bồn SPA-029- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-029

231.840.000 đ257.600.000 đ

 Bồn SPA-028- 10%

Bồn tắm NOFER SPA-028

235.980.000 đ262.200.000 đ